Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Доклад относно кампанията за гласуване на архитектурен проект

“България на длан – макети на открито”  в периода  23.11.2016 – 03.12.2016 г.

Вид на Конкурса

Конкурсът  беше с индивидуално контрактуване към конкретни фирми, като индивидуалните покани   бяха отправени след проучване на пазара на действащите архитектурни бюра както и след  съгласуване и препоръки от Съюза на Архитектите в България и Съюза на Ландшафтните архитекти в България.


Участници в конкурса

В конкурса взеха участие 5/пет/ проектантски  колектива от заявилите  желание за участие 9 /девет/ колектива. Четири /4/ от колективите отпаднаха поради липса на време и възможности. Всички архитектурни  колективи  получиха еднакви задания, терен и срокове. Работата по подготовка и провеждане на  конкурса продължи около 6 месеца, като всеки от архитектурните фирми посети на място терена и получи идентични документи , информация и изходни данни за проектиране.

Етапи на кампанията

Кампанията за гласуване се проведе в периода от 23.11.2016 до 03.12.2016г. На 24.11.2016 беше проведено отрито представяне  на проектите пред комисията и въпроси към кандидатите , което се проведе в сградата на САБ. На 25.11.2016 беше представен проекта пред поканените дипломати от различни посолства.  На 16.12.2016 ще се проведе открита пресконференция за представяне на резултатите за избора на проект, както  и обявените 2 и 3-ти награди.

Време и бройка места за провеждане на кампанията

Гласуването   и представянето  на архитектурните проекти  в конкурса се проведе паралелно на няколко места както следва:

 1. Открита изложба на проектите пред НДК с възможност  да се гласува  на място с бюлетини или таблети.
 2. Открито представяне в САБ
 3. Гласуване през  фейсбук страницата на проекта , като предложенията за архитектурни концепции можеха да се разгледат в интернет страницата ни и фейсбук страницата ни.
 4. През интернет страницата на БНТ
 5. На сайта на Държавен културен институт към Министерство на Външните  работи
 6. През интернет страницата на 2- ра Английска гимназия “Томас Джеферсън” в София и фейсбук групата на учениците там.

Резултати от гласуването:

1. Интернет и фейсбук:

Информацията за проекта България на длан –макети на открито  и конкурса за избор на проект  достигна до над 250 000 ( двеста и петдесет хиляди) души в фейсбук  като от тях над 85 000 ( осемдесет и пет хиляди) са се ангажирали с информацията на  страницата ни. От тях 13 800 са разгледали  страницата ни на проекта. От тях за архитектурен проект са гласували над  3600  души като около 200 души са влезли в страницата и след преустановяване на гласуването. От тях 1300 са харесали страницата ни в фейсбук и са заявили желание за подкрепа като доброволци или по друг начин.

2. На място пред НДК.

Изложбата  с архитектурните проекти пред НДК е била видяна от над 37  000 (тридесет и седем хиляди) души. От тях   са гласували на място:

– 456 души машинно (през таблетите ни за гласуване )

– 732 души ръчно ( с бюлетини)

Общ  брой гласували на място пред  НДК  – 1188 души.

3. Имайки предвид сайтовете на БНТ и Държавен Културен институт и техните  посетители,  информацията за конкурса е била видяна от над половин милион души като от тях над 30% за били ангажирани или привлечени от идеята ни за изграждане на парк с макети на открито.

Възрастова група на участниците

Възрастовата група на гласувалите за проектите  беше  в границите от 8 до 55 годишни хора.Интересно е гласуването на най-малките участници на 8 и 9 годишна възраст. Някои от посочените причини за избор на проект написани от децата в бюлетините, ще бъдат публикувaни на фейсбук страницата ни след избора на проект на 16.12.2016.

Комисия за избор на архитектурен проект

В комисията за финалното избиране на архитектурен проект участват представители подбрани на  експертен принцип от организации и сдружения които са партньори или членове на Инициативния комитет. Гласуването на публиката има препоръчителен характер, като водещо значение в избора на проект има комисията за избор на проект. Броя на комисията  е избран след събрание на РИК на Инициативния комитет с съгласието на САБ И СЛА.

Брой на представители в комисията както следва:

 • Сдружение “България на длан” – 2 представители
 • Инициативен Комитет  – 3 ма представители
 • Съюз на Архиткетите в България – 1 представител
 • Съюз на Ландшафтните архитекти в България – 1 представител
 • Общината на чиято територия е терена – 1 представител – главен  архитект на общината.

Общ брой на комисията : Осем (8) души.

Заключение:

След избора на проект Сдружение  “България на длан” и Инициативния комитет  “България на длан – макети на открито”  ще продължат с популяризирането на избрания на 16.12.2016 г проект , заедно   с подкрепата на  с медийните ни партньори и всички останали възможности за комуникация.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.